Atelier TIJ

Ook Atelier TIJ doet mee aan de  ATELIERROUTE op

 7  &  14  oktober 2018  van 11 - 17 uur

Stichting Ateliergroep Tij is op 19 november 1980 opgericht door vijf bevriende afgestudeerde kunstacademieverlaters uit Utrecht met als doel samen in een gebouw te gaan werken. Een samenwerking die meer wilde zijn dan een toevallige ontmoeting van een aantal kunstenaars. Dit is nog steeds de belangrijkste doelstelling van Atelier Tij. Het in elkaars nabijheid werken leidt, naast het elkaar inspireren en stimuleren, ook tot gezamenlijke activiteiten zoals een jaarlijkse atelierexpositie. Daarnaast ontwikkelt elke kunstenaar zich op zijn eigen wijze en volgt zijn eigen spoor, al dan niet met steun van de anderen. Gedurende de zesendertig jaar van haar bestaan is de ateliergroep gegroeid, regelmatig van samenstelling veranderd en noodgedwongen van behuizing gewisseld.

 

 

 

 © Atelier Tij, 2017